Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 24-05-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
Τετάρτη, Μάιος 24, 2023 - 18:00
Δ.Ε.: 
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΣΥΓΚΛΗΣΗ 24-5-2023 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.pdf
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τετάρτη, 24-5-2023, και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου στο κτίριο «Ναυπακτία» στο λιμάνι Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555, με το εξής θέμα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 12483/19-5-2023 έγγραφο του τμήματος Αυτοτελές Τμήμα Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριότητων και απασχόλησης με θέμα «Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου».
  2. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 7651/12-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για ασφαλτόστρωση, αντικατάσταση κρασπέδων και κατασκευή φρεατίου ομβρίων υδάτων».
  3. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 8309/12-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για τσιμεντόστρωση».
  4. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 9332/12-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος για κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης».
  5. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 10437/16-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Απότμηση πεζοδρομίου».

 

Η πρόεδρος της

Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Μυρτώ Πλούμη-Κιμινουλάκη