Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 26-05-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/05/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Παρασκευή   26-05-2023 και ώρα 13:00  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 24Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 26-05-2023.pdf