Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-05-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
30/05/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τρίτη  30-05-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξέταση αιτήματος Θ. Βασιλόπουλου
  2. Εξέταση αιτήματος Κλ.Τσόμπο
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων
  4.  Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες ΔΙΧΟΦΕΝ

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 25Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 30-05-2023 -.pdf