Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 20-06-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/06/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τρίτη   20-06-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων - κλειδιά κλπ.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για την προμήθεια υλικών για ανάγκες υπηρεσίας.
  4. Έγκριση κίνησης οχήματος δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 28Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 20-06-2023.pdf