Μηνιαία Εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας Μηνός Ιουνίου 2023