Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 08-08-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/08/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 08-08-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση του από 02-08-2023 πρακτικό (1ο Πρακτικό - αποσφράγισης (υπό) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη  του διαγωνισμού «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ » Α/Α 201496  (ολοκληρώθηκε 03-08-2023).
  2. Έγκριση κίνησης οχήματος του Δήμου Ναυπακτίας εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας.

 

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 37Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 08-08-2023.pdf