Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 22-08-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/08/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  22-08-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Ειρήνης Παπαϊωάννου
  2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δημήτρη Αναγνωστίδη

 

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 39Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 22-08-2023.pdf