Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 29-08-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
29/08/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  29-08-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ορισμός εξωτερικού εξειδικευμένου επιστήμονα, σύμφωνα με το Άρθρο 221 παρ. 3, Ν. 4412/2016, που αφορά στην «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)».

2.Νομική εκπρσώπηση κ. Κονίδα Π.

3. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις, στο πλαίσιο της 452ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.

 

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 40Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 29-08-2023.pdf