Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 06-09-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/09/2023 - 18:30
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη   06-09-2023  και  ώρα  18:30  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση – ενημέρωση για τις δωρεές των αιολικών πάρκων στα όρια του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος )
 2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του  έργου  "ΟΔΟΠΟΙΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ Δ.Κ.  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ " (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 3. Έγκριση του  1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση ανάδειξη του κοινοχρήστου χώρου Κεφαλοβρύσου στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου» ( εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου ΤΚ Περίστας (πρώην δημοτικό σχολείο)» ( εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Συντήρηση – επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Αντιρρίου» ( εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε. -ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και 1ου  Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ «ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» ΜΕ «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ» ( εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 8. Έγκριση Παράτασης των Εργασιών του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΠΛΗΝ ΔΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ». ( εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης )
 9. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Αλλαγή χρηματοδότησης στην πληρωμή του 3ου λογαριασμού του έργου «κατασκευή αθλητικής εγκατάστασης στίβου στο Αντίρριο» από LEADER σε ΣΑΤΑ λόγω καθυστέρησης πληρωμής του μέσω του προγράμματος. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 11. Απευθείας ανάθεση μίσθωσης κτιρίου επί τη οδού Θ. Νόβα 16 για την επέκταση ήδη εγκατεστημένης υπηρεσίας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων) . (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικής καταλόγους προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών. ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου )
 13. Έγκριση επέκτασης του προγράμματος  μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ και παράταση της σύμβασης. (εισηγητής κ. Κούκουνας )
 14. Αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0045923678 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, με τον τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.ΜΕ.Α.) ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 433.400,65 ευρώ.   (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 15. Παράδοση εξοπλισμού ανακύκλωσης από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς )
 16. Αποδοχή αίτησης παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και αντικατάστασή του. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 17. Αποδοχή αίτησης παραίτησης μέλους της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας και αντικατάστασή του. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 18. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 452ης επετείου από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 19. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 29Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 06-09-2023.pdf