Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 12-09-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/09/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη  12-09-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εκμίσθωσης χώρου για εγκατάσταση και  λειτουργία Λούνα Παρκ κατά την διάρκεια εμποροπανήγυρης  έτους 2023
  2. Έγκριση του από 01-09-2023 (ολοκληρώθηκε 04-09-2023) 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ» (ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ).
  3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 131/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την κατακύρωση της «Προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης αστικής κινητικότητας», ως προς την επωνυμία του αναδόχου.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης υλοποίησης πολιτιστικών – εκπαιδευτικών δράσεων στη Ναύπακτο.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 42Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 12-09-2023.pdf