«Αναβάθμιση Και Εκσυγχρονισμός Του Ξενία Ναυπάκτου - Παρεμβάσεις Σε Δημοτικό Κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»

«Αναβάθμιση Και Εκσυγχρονισμός Του Ξενία Ναυπάκτου - Παρεμβάσεις Σε Δημοτικό Κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020"

 

«Αναβάθμιση Και Εκσυγχρονισμός Του Ξενία Ναυπάκτου - Παρεμβάσεις Σε Δημοτικό Κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»

 

 

 

ΕΝΤΑΞΗ  ΠΡΑΞΗΣ

 

 

24 – 07 – 2017

Με την αρ. 8614/24-07-2017 Απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020".

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΑΞΗΣ

 

 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

 

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ:

 

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020"

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

2.550.000,00 €

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

                                                                                                                     2.000.000,00 €

 

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ

 

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της πρώην ξενοδοχειακής μονάδας του «ΞΕΝΙΑ» του Δήμου Ναυπάκτου και

στην ανάδειξή του για πολιτιστικές χρήσεις ώστε να γίνει ένας χώρος εναρμονισμένος με το φυσικό περιβάλλον, λειτουργικός,

προσβάσιμος και ανοιχτός για τους πολίτες. Η Μονάδα βρίσκεται εντός του παραδοσιακού οικισμού της Ναυπάκτου και αποτελείται από

τρία κτίρια. Το έργο θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο τουριστικό προϊόν της περιοχής, και προβλέπει τη δημιουργία : - εικονικού

μουσείου για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου, - εκθεσιακό χώρο, αίθουσα εκδηλώσεων και - μικρό κέντρο φιλοξενίας υψηλών επισκεπτών

(π.χ. πρέσβεις, εκπρόσωποι ξένων κρατών ή πόλεων του εξωτερικού, διανοούμενοι που ασχολούνται κύρια με ιστορικά και πολιτιστικά

θέματα της Ναυπάκτου). Το συνολικό τεχνικό έργο διαχωρίζεται σε τέσσερα σημεία επέμβασης: 1.1. Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις Στο

ισόγειο κτίριο της εισόδου (2) παραμένουν οι ίδιες διαρρυθμίσεις και τροποποιούνται μερικώς οι χρήσεις. Η αίθουσα εκδηλώσεων γίνεται,

στη θέση του bar προβλέπεται wc για Α.Μ.Κ. και ο ανελκυστήρας γίνεται μεγαλύτερος προκειμένου να εξυπηρετηθεί η προσβασιμότητα

των Α.Μ.Κ. στους υπόλοιπους χώρους. Στο ισόγειο πάνω από την πιλοτή του διώροφου κτιρίου (1) καταργούνται τα δωμάτια για την

δημιουργία εκθεσιακού χώρου ενώ στον πρώτο όροφο συνενώνονται για να δημιουργηθούν έξι δίχωρα και ένα μονόχωρο (για Α.Μ.Κ)

επιπλωμένα διαμερίσματα. Στο ισόγειο κτίριο του εστιατορίου-bar (3) οι αρχικές χρήσεις παραμένουν ενώ με τις κατάλληλες διαρρυθμίσεις

εξασφαλίζεται αίθουσα εκδηλώσεων. Όλες οι εργασίες, αφορούν στο σύνολό τους το εσωτερικό των κτιρίων και δεν επιφέρουν αλλοιώσεις

των όψεων. Οι παρεμβάσεις στις όψεις θα αφορούν μόνο στην αποκατάσταση φθορών, με απόλυτο σεβασμό στο αρχικό σχεδιασμό τους.

1.2. Στατική ενίσχυση Οι εργασίες περιλαμβάνουν την ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του κτιρίου με μανδύες έγχυτου σκυροδέματος

και την κατασκευή νέων τοίχων δυσκαμψίας, ικανών να παραλάβουν μεγάλα σεισμικά φορτία. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν,

σκυρόδεμα, χάλυβας και υαλο-ανθρακονήματα, θα διαθέτουν υψηλές αντοχές σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και τους

ισχύοντες κανονισμούς, ώστε να μπορεί να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των προτεινόμενων χρήσεων του συγκροτήματος. Παράλληλα η

απαραίτητη ενίσχυση του κτιρίου επιτυγχάνεται με την δημιουργία πυρήνων ακαμψίας στο εσωτερικό του. 1.3. Ενεργειακή αναβάθμιση –

ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων προβλέπει τοποθέτηση θερμοπρόσοψης και παράλληλα την

τοποθέτηση νέων διπλών υαλοστασίων. Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίου θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέρη: •

Ηλεκτρικά ισχυρά • Ηλεκτρικά ασθενή • Σύστημα Κλιματισμού - Θέρμανσης • Ύδρευση • Αποχέτευση • Πυρασφάλεια – Πυρόσβεση 1.4.

Αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου. Οι επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο γίνονται με απόλυτο σεβασμό στο αρχικό σχεδιασμό τους. Γι

αυτό και περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, στο ανατολικό τμήμα με την ανάπλαση του υδραύλακα των πηγών Νόβα, ενώ ο

απαραίτητος για την λειτουργία του συγκροτήματος, χώρος στάθμευσης παραμένει στο βόρειο τμήμα όπου και είχε χωροθετηθεί. Η

μοναδική εξωτερική παρέμβαση είναι η δημιουργία ράμπας που εξασφαλίζει την πρόσβαση των Α.Μ.Κ. στους παραπάνω χώρους. Η

αφετηρία της προσεγγίζεται με επίπεδο διάδρομο από την κεντρική είσοδο του «Ξενία» και αναπτύσσεται σε επαφή με το βόρειο και δυτικό

τμήμα του κτιρίου

 

ΣΤΟΧΟΙ

 

 

Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν κατά τη λήξη του έργου είναι:

Στόχος 1: Δημιουργία Ψηφιακού Κέντρου στον υπάρχοντα χώρο του πρώην ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ»

Στόχος 2: Η ανάπτυξη Πολιτιστικού Δικτυακού Τόπου που θα προβάλει μέρος του ψηφιοποιημένου περιεχομένου και θα ενημερώνει

για τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής

Στόχος 3: Δημιουργία εφαρμογής κινητών τηλεφώνων (mobile application) που θα διατίθεται μέσω του διαδικτυακού τόπου και μέσω

Bluetooth & Wifi HotSpot στο χώρο του Κέντρου.

 

 

                                                              ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ