Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας (Δια Περιφοράς)

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/10/2023 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 16-10-2023 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:30 και ώρα λήξης 13:30, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  2. Έγκριση απόφασης 20/2023 ΚΕΔΝ «Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2023 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  3. Έγκριση απόφασης  21/2023 ΚΕΔΝ «Αναμόρφωση προϋπολογισμού  2023  ΚΕΔΝ». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  4. Έγκριση απόφασης 22/2023 ΚΕΔΝ «Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων-Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού έτους 2023 Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
  5. Έγκριση απόφασης 23/2023 ΚΕΔΝ «Έγκριση Αναμόρφωσης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της ΚΕΔΝ οικονομικού  έτους 2023». (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα προκειμένου να καταβληθεί η μισθοδοσία του προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Γεώργιος Σιμάκης

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 34Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 16-10-2023 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ.pdf