Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 31-10-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/10/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 31-10-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 53Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 31-10-2023.pdf