Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 07-11-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
07/11/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 07-11-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση τοποθέτηση αποθήκευση εορταστικών διακοσμητικών φωτιστικών
  2. Έγκριση III πρακτικού κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» (ΕΣΗΔΗΣ – αριθμός συστήματος 198431).

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 54Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 07-11-2023.pdf