Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 14-11-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
14/11/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14-11-2023 και ώρα 14:15  σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.
 2. Εισήγηση για τον καθορισμό  των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2024.
 3. Εισήγηση για τον καθορισμό ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών  έτους 2024.
 4. Εισήγηση για τον καθορισμό τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2024.
 5.  Εισήγηση για τον καθορισμό τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024.
 6. Εισήγηση για τον καθορισμό  τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024.
 7. Εισήγηση για τον καθορισμό  τέλους διαφήμισης  έτους 2024.
 8. Εισήγηση για τον καθορισμό συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  έτους 2024.
 9. Αποδοχή Δωρεάς που αφορά «Προμήθεια ενός επαγγελματικού οχήματος Compact Van Μάρκας Toyota» της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ  Α.Ε.»
 10. Αποδοχή δωρεάς συνεργασίας της RECYCOM για τοποθέτηση και λειτουργία κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων
 11. Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».
 12. Παράταση διαγωνισμού για το έργο  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».
 13. Άσκηση, ή, μη Αίτησης Ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης της  από 31-7ου-2023 Προσφυγής του ΝΠΔΔ «Δήμος Ναυπακτίας» κατά της με αρ. πρωτ.58675/29-6-2023 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΘΈΣΗ ΨΩΡΙΑΡΗΣ).
 14. Άσκηση, ή, μη Αίτησης Ακύρωσης κατά της σιωπηρής απόρριψης της  από 2-8ου-2023 Προσφυγής του ΝΠΔΔ «Δήμος Ναυπακτίας» κατά της με αρ. πρωτ.59398/28-6-2023 απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΡΟΥΜΑΣ)

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 56Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 14-11-2023.pdf