Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 15-11-2023 (Δεύτερη)

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/11/2023 - 18:05
Παρατηρήσεις: 

Για να παρακολουθήσετε τη συνεδρίαση, πατήστε εδώ. 

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη 15-11-2023  και  ώρα  18:05  να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης για το Έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΥ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 2. Χορήγηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Δημοκρατίας 9 στη Ναύπακτο, μπροστά από το ξενοδοχειακό κατάλυμα «MAGNOLIA SUITES E.E.» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 3. Έγκριση  2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1η Σ.Σ. του έργου  «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: «AΝΑΠΛΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΣΤΑΝΗ Κ. ΓΑΛΑΤΑ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Ειδικού Σχολείου Ναυπάκτου» με αρ. Μελέτης 18/2016. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 6. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 7. Γνωμοδότηση για την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση – Ανάδειξη της πλατείας Τζαβελλαίων στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Ναυπάκτου. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Τροποποίηση της υπ’ αρ.279/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 10. Εισηγητική έκθεση Γ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού ( εισηγητής κ. Παπαβασιλείου )
 11. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2023 σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.5003/2022. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 12. Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και τον καθορισμό τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) για το έτος 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 13. Καθορισμός  ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών  έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 14. Καθορισμός  τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Καθορισμός   τελών νεκροταφείων Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Καθορισμός  τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 17. Καθορισμός  τέλους διαφήμισης  έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 18. Καθορισμός συντελεστή του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 19. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 20. Εκποίηση κινητού εξοπλισμού ΕΠΑΛ Ναυπάκτου (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 21. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης  σύμβασης, ενός (1) υπαλλήλου ειδικότητας  ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου (εκσκαφέα - φορτωτή -jcb) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών)  της Δ/νσης Περιβάλλοντος. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 22. Πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) στους  παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 23. Πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της  Δ/νσης  Κοιν. Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Κ.Α.Π.Η.  του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 24. Τροποποίηση της αριθ.359/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  περί πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ναυπακτίας, λόγω αλλαγής του τίτλου της Δράσης σε  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,  περιόδου 2023-2024».  (εισηγητής κ. Κούκουνας)
 25. Έγκριση υποβολής αιτήματος στην ΔΥΠΑ για την επέκταση του  προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. (εισηγητής κ. Κούκουνας)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Γεώργιος Σιμάκης

 

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 37Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 15-11-2023.pdf