Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 21-11-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
21/11/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 21-11-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση υποβολής αίτησης ενώπιον του Εφετείου Πατρών σε συνέχεια της 282/2023 Απόφασης ΔΣ (Κληροδότημα Γραββάνη).
  2. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις   διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 και του άρθρου 14 του Ν.4625/2019 για Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.
  3. Αποδοχή επιστολής συνεργασίας της RECYCOM για τοποθέτηση και λειτουργία κάδων ανακύκλωσης ρούχων και υποδημάτων.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 57Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 21-11-2023.pdf