Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 28-11-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
28/11/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28-11-2023 και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Επικαιροποίηση μελέτης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ».
  2. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης ενός λογαριασμού αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
  3. Έγκριση Έκδοσης δύο Ενταλμάτων Προπληρωμής για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

 

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 58Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 28-11-2023.pdf