Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 06-12-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
06/12/2023 - 10:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τετάρτη 06-12-2023  και ώρα 10:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2024.
  2. Σύνταξη και εισήγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2024 του Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Έγκριση του από 31-10-2023 2ου Πρακτικού (Αποσφράγισης (Υπό) Φακέλων «Οικονομικής Προσφοράς») του διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες εξέτασης κατολισθητικών φαινομένων Κοινότητας Κλεπάς Δήμου Ναυπακτίας».
  4. Γνωμοδότηση για κατάργηση δίκης με ΔΕΔΔΗΕ.
  5. Αποζημίωση ιδιώτη.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 59Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 06-12-2023 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf