Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 06-12-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/12/2023 - 13:00
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Παρασκευή  08-12-2023  και ώρα 13:00 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλειος  Γκίζας

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 60Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 08-12-2023.pdf