Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-12-2023

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/12/2023 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τετάρτη   27-12-2023  και ώρα 14:15 σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Ιλάρχου Τζαβέλλα 37, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ, και του άρθρου 77 του Ν.4555/18 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συμμόρφωση στην υπ’ αρ. 1859/2023 απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Ενιαίας
    Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) σχετικά με την προδικαστική προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΕΑΔΗΣΥ 1609/17-10-2023 που άσκησε η εταιρία «ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», με δ.τ. «ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» κατά της Διακήρυξης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ» και παράταση διαγωνισμού. 
  2. Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού  και Αξιολόγησης προσφορών   για  τα έργα    «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ»
  3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης δύο λογαριασμών αναφορικά με εξόφληση έργων προς τη ΔΕΔΔΗΕ.
  4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού θεώρησης αδειών μοτοποδηλάτων.
  5. Αποδοχή χορηγίας από Κέντρο Ξένων Γλωσσών για εκμάθηση Αγγλικής Γλώσσας σε μαθητές και μαθήτριες Ρομά.

 

Ο Πρόεδροςτης Οικονομικής Επιτροπής

 

  •  
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 64Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΕ 27-12-2023.pdf