Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 24-01-2024 (Έκτακτη)

Ημ/νία Τέλεσης: 
24/01/2024 - 12:00
Παρατηρήσεις: 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24-01-2024 για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:00 και ώρα λήξης 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023), με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

  • Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 19.80 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στη θέση ΄΄ΡΟΥΠΑΚΙΑ΄΄ της Δ.Ε. Ναυπάκτου & Πυλλήνης του Δήμου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλ/νίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Απ. Διοίκησης Πελ/σου Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄(ΠΕΤ 2111658122).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής γνωμοδότησης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Άγγελος Σταυρόπουλος