Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 31-01-2024

Ημ/νία Τέλεσης: 
31/01/2024 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδώ.

Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη   31-01-2024   και  ώρα  18:00   να προσέλθετε για την πραγματοποίηση  Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΝ με τους αναπληρωτές τους.  (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 3. Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου,  εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας τους.  (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Εκλογή τεσσάρων αντιπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης  ΓΕΝ Αιτ/νίας.  (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Ορισμός εκπροσώπου-δημοτικού συμβούλου (από Δ.Ε. Χάλκειας) με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβούλιου του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων της 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας.  (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 6. Εκλογή δύο (2) αντιπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ΑΕ ΟΤΑ (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 8. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER, της «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 9. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027  της «ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε Ο.Τ.Α». (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 10. Εκλογή ενός (1) αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την δημοτική περίοδο 2024-2029. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 11. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Ναυπακτίας στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 12. Έγκριση του Απολογισμού-Ισολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Τσέλιος)
 13. Έγκριση Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024. (εισηγητής κ. Τσέλιος)
 14. Έγκριση-Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου οικονομικού έτους 2024. (εισηγητής κ. Τσέλιος)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση  του έργου «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμό του Ξενία Ναυπάκτου – Παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο Αρχιτεκτονικού/Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 16. Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής για την οριστική  παραλαβή του έργου «Αστική Ανάπλαση εντός Ιστορικού Κέντρου Πόλεως Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 17. Υποκατάσταση του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης).
 18. Έγκριση 2ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής οδού στο Αντίρριο». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 19. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης των εργασιών του έργου «Οδοποιία και αναπλάσεις Δ.Ε. Πλατάνου» του αναδόχου Βασίλειου Φούντζηλα. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 20. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 21. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» της αναδόχου τεχνικής εταιρείας Ε.ΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 22. Παράταση της συνολικής προθεσμίας (χρόνου εκτέλεσης) περαίωσης της πράξης/ του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας», στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» - Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER» Π.Α.Α. 2014-2020 (ΚΩΔ.Ο.Π.Σ.Α.Α. : 0011466048) της αναδόχου τεχνικής εταιρείας ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 23. Απόφαση  συγκρότησης  επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΛΗΝΗΣ»   προϋπολογισμού έργου χωρίς ΦΠΑ 160.483,87  €.  (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 24. Αναγκαιότητα ονομασίας οδού – Ο.Τ. 383 περιοχή «Βαρναράχη». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 25. Αναγκαιότητα ονομασίας οδού – οικισμός Κλεπά. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 26. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 27. Σύσταση επιτροπής εκτίμησης προς εκποίηση κινητών  (άρθρο 199 παρ.2, 186 παρ.5 ΔΚΚ και το άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81)» (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 28. Εξουσιοδότηση υπογραφών σε υπαλλήλους του τμήματος ταμείου, ορισμός διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών, υπογραφής, εξόφλησης και ακύρωσης επιταγών και εκπροσώπηση του Δήμου Ναυπακτίας (Α.Φ.Μ. 998517151) στα τραπεζικά ιδρύματα. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 29. Παράταση μίσθωσης αίθουσας, Ιδρύματος Παπαχαραλάμπους, για τη λειτουργία Δημοτικού Κινηματογράφου και λοιπών εκδηλώσεων. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 30. Κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου  της  αποθανούσας αδειούχου Θύματος Πολέμου Ράϊκου Φωτεινής, χα Κωνσταντίνου, στην Κοινότητα   Ναυπάκτου –   Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και  συγκεκριμένα  επί της Πλατείας Βλάντη. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 31. Κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου της αποθανούσας αδειούχου Θύματος Πολέμου Ζωγράφου Μαρίας, χα Σπυρίδωνος, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου (Πλατεία Φαρμάκη) – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 32. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 33. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου, «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 34. Τοποθέτηση φωτιστικών στην δημοτική κοινότητα Ριγανίου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 35. Σύνδεση στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ του έργου «Ανάπλαση Δημοτικής Οδού στο Αντίρριο». (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 36. Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 37. Ορισμός Προέδρου και δύο (2) μελών των παραγωγικών τάξεων του Δήμου Ναυπακτίας στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας διετίας 2024-2025. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 38. Ορισμός και συγκρότηση διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 39. Ορισμός και συγκρότηση  διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Άγγελος Σταυρόπουλος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 03Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 31-01-2024 ορθή επανάληψη .pdf