Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-01-2024