Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 13-02-2024