Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 20-02-2024