Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 27-02-2024