Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 27-03-2024

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2024 - 18:05
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, Πατήστε εδώ. 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη  27-03-2024 και ώρα 18:05 να προσέλθετε για την πραγματοποίηση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας, στο σύνδεσμο «Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ» για την δημοτική περίοδο 2024-2028. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας, στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την δημοτική περίοδο 2024-2028. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραμονή ή όχι του Δήμου Ναυπακτίας,  στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 4. Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νέου Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.   (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 5. Συζήτηση - Έκφραση γνώμης μετά από αίτημα κατοίκων της δημοτικής κοινότητας Δάφνης, σχετικά με την λειτουργία εγκατάστασης κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης στην περιοχή. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 6. Έκδοση ψηφίσματος  καθολικής αποδοχής αιτημάτων και αλληλεγγύης προς τον αγώνα των μισθωτών ιδιωτικού τομέα ενόψει της 24ωρης Απεργίας της ΓΣΕΕ την 17-04-2024. (εισηγητής κ. Δήμαρχος)
 7. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Δήμου Ναυπακτίας της πράξης / του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 8. Αντικατάσταση αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου και του Δήμου Ναυπακτίας της πράξης / του έργου «Βελτίωση και καθαρισμός μονοπατιών επιλεγμένων πεζοπορικών διαδρομών και σήμανση στην περιοχή του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 9. Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» σύμφωνα με το Άρθρο 172 του Ν.4412/2016. (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 10. Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ης Σ.Σ. του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 11. Έγκριση 4ου πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 12. Έγκριση 5ου πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής για χρήση τμήματος του έργου «Βελτίωση, εκσυγχρονισμός και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 13. Παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ & ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΧΑΛΚΕΙΑΣ» (εισηγητής κ. Παπαϊωαννίδης)
 14. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 15. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ναυπακτίας έτους 2024.  (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 16. Καταβολή της παροχής μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2023, σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020). (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 17. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου (Πρώην Συνεδριακό κέντρο) της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Ναυπακτίας στον Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Σύλλογο Ευηνολίμνης Αγίου Δημητρίου ορεινής Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 18. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου  της Κοινότητας Ανθόφυτου του Δήμου Ναυπακτίας στον Εξωραϊστικό- Πολιτιστικό Σύλλογο  Ανθοφυταίων ¨Η Γρανίτσα¨. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου)
 19. Έγκριση συμφωνητικού συνεργασίας Δήμου Ναυπακτίας και  «COHESION NETWORK 2 GETHER AΜKE». (εισηγήτρια κ. Ρισβά-Πατακοπούλου)
 20. Διαγραφές παιδιών από τους Δημοτικούς Παιδικούς - Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. ( εισηγητής κ. Ρισβά-Πατακοπούλου)
 21. Άρση ρυμοτομίας και  τροποποίηση σχεδίου Πόλεως στο Ο.Τ. 307 A, Δυτικών Επεκτάσεων 1978, κατόπιν αιτήσεως ιδιοκτησίας «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝ ΙΚΕ». (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος)
 22. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 75.060,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (Α’ κατανομή έτους 2024) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος)
 23. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του υποέργου Α/Α 1 της πράξης 5003291, με τίτλο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός) Άνω Χώρας».  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 24. Ορισμό αιρετού μέλους από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για την πολιτική προστασία.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 25. Τοποθέτηση δύο φωτιστικών στην δημοτική κοινότητα Λυγιά. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
 26. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 27. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2022. (εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 28. Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Ναυπακτίας. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς)
 29. Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Άγγελος Σταυρόπουλος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 07Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 27-03-2024.pdf