Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 09-04-2024