Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 16-04-2024