Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 30-04-2024