Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 08-05-2024