Συνεδρίαση Συμβουλίου της Κοινότητας Ναυπάκτου στις 14-05-2024

Ημ/νία Τέλεσης: 
Τρίτη, Μάιος 14, 2024 - 18:00
Δ.Ε.: 
Δ.Ε. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon ΣΥΓΚΛΗΣΗ 14-5-2024 ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ.pdf
Παρατηρήσεις: 

Καλείστε την Τρίτη, 14-5-2024, και ώρα 18:00 σε τακτική συνεδρίαση της κοινότητας Ναυπάκτου, στο κτίριο «Ναυπακτία» στο λιμάνι Ναυπάκτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555, με τα εξής θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 8444/17-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία οδού σε πάροδο επί της οδού “Μπραϊμη” στην περιοχή της Βαρναράχης».
  2. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 7641/19-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής με θέμα «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Παλ/για Ναυπάκτου».
  3. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 7724/19-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής με θέμα «Επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Βαριά Ναυπάκτου».
  4. Το υπ΄ αριθμ. 8644/24-4-2024 έγγραφο του Αυτοτελές τμήματος Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης με θέμα «Διαβίβαση αιτήσεως περί χορήγησης παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής έως 80 d.b., μέχρι την 03:00 πρωινή ώρα, στον εσωτερικό χώρο για το Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, με τον διακριτικό τίτλο ¨ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ¨, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που βρίσκεται επί της  οδού Νότη Μπότσαρη (πεζόδρομος) 81, στην Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται και συνακόλουθη έκδοση ή μη σχετικής από μέρους σας απόφασης».
  5. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 6587/26-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με θέμα «Διαβίβαση αιτήματος κ. Φίλιππου Μακαντάση επί της οδού Κυπρίων Ηρώων της ΔΚ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας».
  6. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 7976/26-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα “Διαβίβαση αιτήματος επισκευής πλακόστρωτου επί της οδού Μακρυγιάννη της ΔΚ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας”.
  7. Έκφραση γνώμης για το υπ΄ αριθμ. 6011/29-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και ποιότητας Ζωής με θέμα «Ένταξη στους φορολογικούς καταλόγους κοιμητηρίων».
  8. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Τοποθέτηση πίνακα ανακοινώσεων στην περιοχή Κεφαλοβρύσσου» (εισηγήτρια κα Λαβίδα Χριστίνα).
  9. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος επί της οδού Ξενιτεμένων Ναυπάκτου» (εισηγητής κος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος).
  10. Διατύπωση πρότασης για το θέμα «Συζήτηση και ενημέρωση για διαφημιστικές πινακίδες» (εισηγητής ο κος Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος).

 

Ο πρόεδρος της

Κοινότητας Ναυπάκτου

 

Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος