Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας στις 14-05-2024