Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας στις 22-05-2024

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/05/2024 - 18:05
Παρατηρήσεις: 

Για να Παρακολουθήσετε τη Συνεδρίαση, πατήστε εδώ. 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη  22-05-2024 και ώρα 18:05 να προσέλθετε για την πραγματοποίηση Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Α/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση εκτίμησης αξίας και προσκύρωσης εδαφικού τμήματος, καταργούμενου κοινόχρηστου χώρου στην όμορη ιδιοκτησία του κ. Καλπακιώρη Παναγιώτη εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Λυγιά Νεοκάστρου. (εισηγητής κ Ραυτόπουλος).
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ναυπακτίας με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του κοινωφελούς Ιδρύματος «Δημητρίου και Βασιλικής Παπαχαραλάμπους» για την υλοποίηση του έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ». (εισηγητής κ Παπαϊωαννίδης).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2024. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
 4. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2024 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου).
 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 85/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για καταβολή της παροχής μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έτους 2023, σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου μας (ΦΕΚ 197/Α’/12.10.2020) (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου ).
 6. Ενέργειες για Κληροδότημα  Πλούμη Δημητρίου Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Παπαβασιλείου ).
 7. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 75.060,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, (Β΄ κατανομή έτους 2024) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Ραυτόπουλος).
 8. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπακτίας για το  οικονομικό έτος 2023. ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς).
 9. Επιχορήγηση αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4735/2020 Φ.Ε.Κ. 197Α). ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς ).
 10. Επιχορήγηση Πολιτιστικών  Συλλόγων & Σωματείων Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2024 . ( εισηγητής κ. Τσουκαλάς ).
 11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4604/2019. (εισηγήτρια κ. Πατακοπούλου-Ρισβά)
 12. Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Ναυπακτίας του συνεδρίου που διοργανώνει η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία Νοσηλευτών. (εισηγήτρια κ. Πατακοπούλου-Ρισβά)
 13. Διαγραφή παιδιού από τους Δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγήτρια κ. Πατακοπούλου-Ρισβά)
 14. Έγκριση πρακτικού επιτροπής Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής, Απόσυρσης Κινητών Πραγμάτων του Δήμου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 15. Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μονάδα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ. – ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ. ΑΤΕ στη θέση «ΚΑΛΦΑ» ΔΚ Άνω Βασιλικής ΔΕ Χάλκειας, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ΠΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ» (ΠΕΤ:2007336429). (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 16. Έκφραση γνώμης για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 43,4 MW με αποθήκευση 140MWh, στη θέση «Παλιόσταλος-Κουτσουπιές- Τριμνήστρα» Δήμου Ναυπάκτου Ν.Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου, ιδιοκτησίας της Εταιρείας Αιολική Ανανεώσιμες Α.Ε. (ΠΕΤ:2312002724)» (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 17. Ορισμός ενός  εκπρόσωπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή θεμάτων θαλασσίων μέσων αναψυχής, Λιμεναρχείου Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 18. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους στην επιτροπή του άρθρου 11 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-2020)  για τον χαρακτηρισμό παράλιων χώρων περιοχής αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και Λιμενικών Τμημάτων Υπαγωγής τους ως πολυσύχναστων ή μη, για την πρόσληψη ναυαγοσώστη για το έτος 2025, καθώς και τυχόν επιμήκυνσης του χρόνου ναυαγοσωστικής κάλυψης. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 19. Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συμμετοχή τους σε γνωμοδοτική επιτροπή εξέτασης θέματα ανέλκυσης - απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών με το θέμα περιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας Λιμεναρχείου Μεσολογγίου και Λιμενικών Τμημάτων Υπαγωγής, για το έτος 2024. (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).
 20. Τοποθέτηση 5 φωτιστικών στην ΤΚ Μολυκρείου.  (εισηγητής κ. Κοτρωνιάς).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Άγγελος Σταυρόπουλος

Επισυναπτόμενο Αρχείο: 
PDF icon 12Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 22-05-2024.pdf