Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 15/1/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/01/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 15/1/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-1-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 653

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Τρίτη 15-1-2019, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Οριοθέτηση χώρου στάσης και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Βαρδακουλά.
2. Εισήγηση για την μετατόπιση περιπτέρου Ράϊκου Φωτεινής.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος