Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 20/2/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
20/02/2019 - 17:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 20/2/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-2-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 2770

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ Δάφνης
5. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Άνω Χώρας
6. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Γαυρολίμνης
7. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ Σίμου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 20-2-2019 και ώρα 17:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
2. Αναμόρφωση του εγκεκριμένου ΟΠΔ έτους 2019 του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
3. Τροποποίηση – παράταση χρονοδιαγράμματος, της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αναγνωριστική Υδρογεωλογική Έρευνα στην Τοπική Κοινότητα Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Παράτασης περαίωσης προθεσμίας εργασιών της Πράξης «Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σίμου Πυλλήνης. ΥΠΟΕΡΓΟ 2 με τίτλο: Ανάπλαση Δραγατσούλα Τ.Κ. Σίμου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση στεγάστρου για την έκθεση ιστορικού λεωφορείου (καρνάβαλος) σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Α. Χώρας ΔΕ Αποδοτίας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2019. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
8. Οριοθέτηση χώρου στάσης και απαγόρευση στάθμευσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευση στάσης-στάθμευσης της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στη Δάφνη Δ. Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Υποβολή πρόταση για την χρηματοδότηση της πράξης « Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Ναυπακτίας» στην αρ. πρ. 3350/ 14/9/2018 ανοιχτή πρόσκληση του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και δικτύωσή τους » Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6i.26.5.7 – Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3223 – έγκριση της μελέτης με τίτλο Δημιουργία πράσινου σημείου Δήμου Ναυπακτίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητα Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Αίτημα Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου Δ.Δ. Άνω Χώρας Δήμου Ναυπακτίας για μετατόπιση κατά μικρή απόσταση των ορίων του οικισμού. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού Δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015» ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1 : «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Καταφυγίου, Κεντρικής, Αναβρυτής, Ασπριά, Τερψιθέας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού Δικτύου στην ΔΕ Αποδοτίας δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2015» ΥΠΟ ΕΡΓΟ 2 : «Οδικό δίκτυο τοπικών κοινοτήτων Γρηγόριο, Ελατόβρυση, Κυδωνιάς, Λεύκας, Μανδρινής, Γραμμένης Οξυάς» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μολυκρείου” (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: “Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Στύλιας, Φαμήλας, Στράνωμας” (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Χάραξη – Δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην ορεινή Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών στην Δυτική Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου εντός του Β.Κ.283». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
20. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Τοίχο αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ποκίστα». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
21. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αντιρρίου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
22. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Φωτισμός Παιδικής Χαράς στην ΤΚ Γαλατά». (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
23. Υποβολή πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Επέκτασης Δεξαμενής Στραγγισμάτων Χυτά Ναυπάκτου». (Εισηγητής κ. Κοτσανάς)
24. Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2019 -ΠΕ Ιατρός (Παιδίατρος) για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
25. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης –συντήρηση- διαμόρφωση η αύλειων χώρων σχολείων. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
26. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2019. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
27. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) (1 ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπόνου στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου του Δήμου μας). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
28. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Περιβάλλοντος (Οδηγός και εργάτες). (Εισηγητής κ. Φράγκος)
29. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την δήλωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου στο Εθνικό Κτηματολόγιο. (Εισηγητής κ. Φράγκος)
30. Εισηγητική έκθεση Δ΄ τριμήνου του έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
31. Έγκριση καταβολής ποσού 7.476,00 € το οποίο αντιστοιχεί στο Δ. Ναυπακτίας, ως μετόχου της ΑΝ.ΑΙΤ. ΑΕ η οποία τελεί υπό λύση και εκκαθάριση (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
32. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. περίπου στη θέση «Μαυροβούνη» της Τ.Κ Γαβρολίμνης της Δ.Ε Χάλκειας με Κωδικό Αριθμό θέσης ΠΕΡΑΜΑ-Χ (2196) με μισθώτρια την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
33. Τροποποίηση της με αριθμό 22/15-01-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση με δημοπρασία, α). του δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ Σίμου, προκειμένου να επαναλειτουργήσει ως Κ.Υ.Ε και β). του πρώην Δημαρχείου Πυλήνης προκειμένου να λειτουργήσει ως Ξενώνας. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
34. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες για την καθαριότητα Δημοτικών κτιρίων – γραφείων του Δήμου. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
35. Δωρεάν παραχώρηση κλιματιστικού. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
36. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής & Ανάπτυξης Δήμου Ναυπακτίας 2019. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
37. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ναυπακτίας και της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Προβάλλω τη Ναυπακτία» (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
38. Έγκριση προγράμματος αποκριάτικων εκδηλώσεων στον Δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
39. Υποβολή Προτάσεων υλοποίησης προγραμμάτων άθλησης για Όλους περιόδου 2019-2020 – Προγραμματισμός πρόσληψης 4 ατόμων Π.Φ.Α – Ορισμός υπευθύνου για θέματα σχεδιασμού και ως διοικητικά υπεύθυνο. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
40. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου έτους 2019. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
41. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της δράσης: «Ημέρα θεάτρου». (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
42. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «Το Γαϊτανάκι της Σκάλας». (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
43. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη συνδιοργάνωση του Β΄ Πανναπαυκτιακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου με την Ο.ΣΥ.Ν. ( Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
44. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: «5ο Μαθητικό Φεστιβάλ Μοντέρνων Χορών». (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
45. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για την διοργάνωση εκδήλωσης του ΚΑΠΗ. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
46. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της εκδήλωσης της Μεγάλης Παρασκευής. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
47. Έγκριση διοργάνωσης του Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου στο αρχαίο θέατρο της Μακύνειας. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
48. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση της δράσης: «Εκδήλωση ενημέρωσης του πληθυσμού για τα θέματα της πρόληψης των συνηθέστερων μορφών καρκίνου και της παροχής πρώτων βοηθειών σε τραυματίες (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
49. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότη Κ.Ι. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
50. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε δημότη Δ.Β. (Εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.