Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 22/2/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Αρ. Πρωτ: 90 Ημερομηνία: 18-02-2019 ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ. • Ασημακόπουλο

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/02/2019 - 19:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 22/2/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Αρ. Πρωτ: 90
Ημερομηνία: 18-02-2019

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Λομβαρδέας Παναγιώτης
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Τσέλιος Σπυρίδων
• Διοικητή Σημ/ρο Ά/Λ Τ Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Παρασκευή 22 -02-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
2.Δέσμευση πιστώσεων οικ. έτους 2019
3.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελή Χρήστου του Απόστολου για παραχώρηση χώρου επιφάνειας 2.000,00 τ.μ στην περιοχή Γριμπόβου, συγκεκριμένα στο ΒΚ 283 Δημόσιο κτήμα χώρο της εμποροπανήγυρης και για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών από 1-04-2019 έως 1-09-2019 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Πάρκ».
4.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μεταξά Κωνσταντίνας του Διονυσίου, για παραχώρηση χώρου επιφάνειας 100,00 τ.μ στην περιοχή Ψανής, συγκεκριμένα στο χώρο της παραλίας Ψανής σε χώρο εντός της ΧΖΛ Ναυπάκτου και συγκεκριμένα απέναντι από το πρώην ξενοδοχείο Lido και για το χρονικό διάστημα των 5 μηνών από 1-04-2019 έως 1-09-2019 για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών Λούνα Παρκ».
5. Λήψης απόφασης επί αιτήσεως Αφοί Πασίση Α.Ε. Ξενοδοχειακές επιχ/σεις, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»
6. Λήψης απόφασης επί αιτήσεως κ. Ταραβήρα Βασίλειου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ