Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/2/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/02/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/2/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-2-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 3260

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Άσκηση ή, μη ενδίκων μέσων σε συνέχεια της 182/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
3. Άσκηση ή, μη ενδίκων μέσων σε συνέχεια της 164/2018 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Ναυπάκτου.
4. Νομική εκπροσώπηση υπαλλήλου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου την 27-2ου-2019.
5. Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Πρόεδρο & εκπρόσωπο της Τ.Κ. Παλαιοπύργου Δ.Ε. Πυλήνης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής