Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 8/3/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
08/03/2019 - 14:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 8/3/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 263436012

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 4-3-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4015

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 8-3-2019, και ώρα 14:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)», ιδιοκτησίας της κ. ΜΑΓΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Σπυρίδωνος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αράχωβας – Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.
2. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ.
3. Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν οικοπέδου (περιφραγμένο) στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Φράγκος Αντώνιος