Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 12/3/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/03/2019 - 17:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 12/3/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-3-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4535

ΠΡΟΣ
1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 12-3-2019 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». (εισηγητής κ. Φράγκος)
2. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας ως εταίρος στην πρόταση του ολοκληρωμένου προγράμματος για την Κυκλική Οικονομία του ΥΠΕΝ – στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα LIFE 2018» Υποπρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, και εξουσιοδότηση του δήμαρχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων για την συμμετοχή του Δήμου και την υλοποίηση της δράσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Δημιουργία & Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη προβολή και προώθηση των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Ναυπακτίας» στην αρ.πρ.4531/19/11/2018 ανοιχτή πρόσκληση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» Κωδικός Πρόσκλησης : 2.γ.1.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3384. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
4. Υποβολή πρότασης για την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια Συστήματος Σημείων Ηλεκτρονικής Πρωτοβάθμιας Υγείας στον Δήμο Ναυπακτίας» στην αρ.πρ.4531/19/11/2018 ανοιχτή πρόσκληση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας» με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών» Κωδικός Πρόσκλησης : 2.γ.1.1 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3384. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
5. Συμμετοχή του Δήμου Ναυπακτίας ως εταίρος στην πρόταση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Europe for Citizens», Υποπρόγραμμα: Strand2: Democratic engagement and civic participation, με τίτλο: ReMember the fEUture – citizenship, networking and culture for Europe και εξουσιοδότηση του δήμαρχου για την υπογραφή όλων των εγγράφων για την συμμετοχή του Δήμου και την υλοποίηση της δράσης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
6. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 για τη διοργάνωση της δράσης: Ταξίδι Γνωριμίας (Fam Trip) για tour operators & bloggers. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Η συνεδρίαση για όλα τα παραπάνω θέματα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω τήρησης ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κανέλλος Χαράλαμπος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.