Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/3/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ημ/νία Τέλεσης: 
19/03/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 19/3/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15 -3-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4942

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 19-3-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Mίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών – καταστροφών στις Δ.Ε Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Έγκριση του από 06-03-2019 πρακτικού (1ο Πρακτικό – αποσφράγισης (υπο) φακέλων «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και «Οικονομικής Προσφοράς») της επιτροπής διαγωνισμού και την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ».
3. Άσκηση, ή, μη ενδίκων μέσων σε συνέχεια της 182/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
4. Εξωδικαστικός συμβιβασμός με ΙΟΝΙΑΝ τηλεοπτικό σταθμό.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης