Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 27/3/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
27/03/2019 - 17:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 27/3/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22 -3-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5424

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. Πρόεδρος Τ.Κ. Λυγιά
5. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γαυρολίμνης
6. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Κεντρικής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση σχετικά με την 171/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής κ. Δήμαρχος )
2. Έγκριση σχεδίου Κανονισμού λειτουργίας ζωήλατων οχημάτων στον Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Φράγκος)
3. Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ στην οδό Ευθυμίου Πλαστήρα στο Λιμάνι. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης έμπροσθεν οικοπέδου (περιφραγμένο) στην οδό Καλυδώνος και Σιαμαντά στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Εκσυγχρονισμός, κατασκευή και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Ναυπακτίας» συνολικού προϋπολογισμού ποσού 1.256.687,00 € στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο : «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» – αρ. πρ. 2225/14 -01- 2019 – πρόσκληση IV του Υπουργείο Εσωτερικών. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση του Πρακτικού της εκτιμητικής επιτροπής που συστήθηκε με την υπ’αριθμ.460/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό τιμής μονάδος προσκυρούμενων τμημάτων καταργούμενου δρόμου από το σχέδιο πόλεως στην Δ.Κ. Λυγιά του Δήμου Ναυπακτίας σύμφωνα με την 1/2015 πράξη προσκύρωσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Παρουσίαση της Επικαιροποίησης της Α’ φάσης και του αναπτυξιακού σεναρίου του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τ. δήμου Ναυπάκτου και διατύπωση κατευθύνσεων για την σύνταξη της Β΄ φάση της μελέτης» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Καθορισμός τιμήματος για την απευθείας αγορά τμημάτων ακινήτου ιδιοκτησίας Τσιριμώκου Χαρίκλειας εκ των ιδιοκτησιών στη θέση «Βαρναράχη» επί των οποίων υπάρχουν οι εγκαταστάσεις γεωτρήσεων ιδιοκτησίας ΔΕΥΑΝ. (εισηγήτρια κ. Σμπούκη)
9. Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση πεζογέφυρας – διαδρόμου (από την οδό Αγελάου έως την οδό Αρβανίτη) και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες καθόδου στην παραλία του Γριμπόβου στη Ναύπακτο. (εισηγητής κ. Φράγκος)
10. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2019. (περισυλλογή αδέσποτων ζώων). (εισηγητής κ. Φράγκος)
11. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2019 (πυροπροστασία). (εισηγητής κ. Φράγκος)
12. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94) του Δήμου μας για το έτος 2019 (ναυαγοσώστες). ). (εισηγητής κ. Φράγκος)
13. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης – φύλαξη σχολείων. (εισηγητής κ. Φράγκος)
14. Αντικατάσταση παλιάς περίφραξης σε ρυμοτομούμενο τμήμα. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Οδοποιία και Αναπλάσεις Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναπλάσεις και Οδοποιία ΔΕ Χάλκειας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού και 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Αναπλάσεις Τ.Κ. Πλατάνου, Καστανιάς, Αγ. Δημητρίου και Αχλαδοκάστρου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αποδοτίας (πλην Τ.Κ. Γραμμένης Οξυάς Άνω Χώρας και Τ.Κ. Αμπελακιώτισσας)» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
20. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μακύνειας» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
21. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
22. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Ναυπάκτου πλην Δ.Κ. Ναυπάκτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
23. Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου Τοπικής Κοινότητας Αράχωβας Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας που προκλήθηκαν από θεομηνία τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015» (εισηγητής κ. Καρακώστας)
24. Έγκριση όδευσης υπογείου καλωδίου στη Δ.Ε. Αντιρρίου (εισηγητής κ. Καρακώστας)
25. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 69.260,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (Α΄κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
26. Αποδοχή – κατανομή χρηματοδότησης από ΚΑΠ ποσού 12.370,00€ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτ/θμιας και δευτ/θμιας εκπ/σης του Δήμου μας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
27. Γνωμοδότηση για προγραμματισμό θέσεων μαθητείας για την νέα σχολική χρονιά 2019-2020 στις ειδικότητες που λειτουργούν στο ΕΠΑΛ. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
28. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
29. Απευθείας εκμίσθωση από το Δήμο Ναυπακτίας 1 δωματίου του τέως Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ Κεντρικής στον ΟΤΕ Α.Ε στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. α & γ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06). (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
30. Αποδοχή της με Α.Π 5118/19-03-2019, αίτησης της κ. Παναγιώτας Καρναχωρίτη του Βασιλείου σχετικά για λύση μίσθωσης ακινήτου-κτιρίου στην Τ.Κ. Γαβρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
31. Παράταση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 500,00 τ.μ. περίπου στη θέση «Μαυροβούνη» της Τ.Κ Γαβρολίμνης της Δ.Ε Χάλκειας με Κωδικό Αριθμό θέσης ΠΕΡΑΜΑ-Χ (2196) με μισθώτρια την COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
32. Έκδοση χρεωστικής κάρτας (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
33. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (Εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
34. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν.4555/2019 για την διοργάνωση εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ στον Προυσό. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
35. Εξειδίκευση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για τις επιχορηγήσεις ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων περιφέρειας Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
36. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Ευρυτάνων «Η Προυσιώτισσα». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
37. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Μαμουλάδας «Ο Άγιος Πολύκαρπος». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
38. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Νεοκάστρου «Το Νεόκαστρο». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
39. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Εξωραϊστικού Συλλόγου των Απανταχού Παλαιοπυργιωτών. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
40. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ναυπάκτου «Οι Άγιοι Ανάργυροι». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
41. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Γαλατά. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
42. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου «Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
43. Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού συλλόγου Γαλατά «Αρμονία». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
44. Εξειδίκευση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της 1ης ετήσιας συνάντησης Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμων. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
45. Εξειδίκευση πίστωσης για την τουριστική δράση φιλοξενίας των συμμετεχόντων στον ιστιοπλοϊκό αγώνα «Odysseus owners scarp 2019 Regatta». (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
46. Νέα παροχή ηλεκτροδότησης στο Κοινοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Λεύκας. (εισηγητής κ. Κονίδας)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κανέλλος Χαράλαμπος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.