Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/3/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
26/03/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 26/3/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5417
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22 -3-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5417

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 26-3-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού(Ραυτόπουλος Δημήτριος).
2. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Ανθοφύτου Δ.Ε..
3. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον πρόεδρο της Τ.Κ. Κεντρικής Δ.Ε. Αποδοτίας .

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης