Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 12/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
12/04/2019 - 17:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 12/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Email: shorafa@nafpaktos.gr
Τηλ: 2634360143
Φαξ: 2634360121

Ναύπακτος 10-4-2019
Αριθ. Πρωτ.: 26

ΠΡΟΣ:
1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου
2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ: κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 12-4-2019 και ώρα 17:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκφραση γνώμης για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παρασκευής.
2. Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με τον διακριτικό τίτλο “il sibo Divino”, ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗ Ε.Ε.”, που βρίσκεται επί της οδού Φορμίωνος 13 στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας.

Η συνεδρίαση για όλα τα παραπάνω θέματα έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω τήρησης ημερομηνιών.

Ο πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Πλούμης Νικόλαος