Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 15/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/04/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 15/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 11-4-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6837

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Αντιρρίου
5. κ. Πρόεδρο Τ.Κ. Γαλατά

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 15-4-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
2. Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Αντιρρίου Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
4. Συζήτηση επί αιτήσεως του κατοίκου κ.Πολιτόπουλου Φίλλιπου με θέμα της απαγόρευσης δικαιώματος ίδρυσης καταστημάτων με πρόσοψη στις οδούς Αμφίσσης, Θέρμου και Αθανασιάδη Νόβα εντός Σχεδίου Πόλεως Ναυπάκτου που προκύπτει βάση του άρθρου 3 του ΦΕΚ153Δ’/05-04-1978 (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του Έργου «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές έντονων βροχοπτώσεων στις 22-10-2016 στις Δ.Ε. Ναυπάκτου, Αντιρρίου, και Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικής Κοινότητας Κλεπάς». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Περδικόβρυσης, Αγ. Δημητρίου, Πλατάνου, Περίστας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) Δ.Ε. Ναυπάκτου (Βομβοκού, Αφροξυλιά, Μαμουλάδα, Σκάλα, Νεόκαστρο)». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Σύμης, Παλαιοπύργου, Ανθοφύτου». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Συμπλήρωση της 165/2019 απόφασης δημοτικού συμβουλίου για τον ορισμό εκπροσώπων στην κοινή επιτροπή. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Ανάληψη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και συνέχιση αυτού από τον Δήμο Ναυπακτίας και μεταφορά του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) του εν λόγω προγράμματος από την Κ.Ε.Δ.Ν. στον Δήμο Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Φράγκος).
12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
13. Επαναδημοπράτηση έκτασης 93,55 στρεμμάτων στη θέση “ΜΠΟΥΚΑ ΣΑΛΤΣΙΝΑ” της Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
15. Έγκριση 1ου Πρακτικού Ολοκλήρωσης του 1ου Σταδίου (Υποέργο 1 με τίτλο «Προτάσεις Συντήρησης, Αποκατάστασης και Ανάδειξης των Οχυρώσεων της Ναυπάκτου», της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
16. Εξειδίκευση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και την μοριοποίησή τους για την επιλογή των νηπίων- βρεφών στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για την σχολική περίοδο 2019-2020 (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
17. Μηνιαία καταβολή τροφείων στους παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Ναυπακτίας για τη σχολική περίοδο 2019-2020. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
18. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιού από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
19. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για την διοργάνωση εκδήλωσης του ΚΑΠΗ στην Τ.Κ. Γαλατά. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
20. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για συνδιοργανώσεις με αθλητικά σωματεία και φορείς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
21. Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018, για μεταφορά μελών Φιλαρμονικής του Δήμου στο Μεσολόγγι. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
22. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2019 στη ΔΕ Ναυπάκτου & έγκριση προγράμματος. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
23. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2019 στις ΔΕ Αντιρρίου & Χάλκειας & έγκριση προγράμματος. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
24. Εξειδίκευση πίστωσης για τις εκδηλώσεις Ιουλίου – Αυγούστου 2019 στις ΔΕ Αποδοτίας, Πλατάνου & Πυλήνης & έγκριση προγράμματος. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
25. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με τον σύνδεσμο Αγάπης Μακύνειας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
26. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με την Ένωση Προστασίας Φυσικού & Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κορινθιακού. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κανέλλος Χαράλαμπος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.