Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
16/04/2019 - 14:15
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 16/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 12-4 -2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:6957

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Τρίτη 16-4-2019 και ώρα 14:15 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απαλλαγή υπολόγων και έγκριση απόδοσης λογαριασμών.
2. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον Εκπρόσωπο της Τ. Κ. Κρυονερίων Δ.Ε. Αποδοτίας.
3. ΄Εγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στον εκπρόσωπο της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Πλατάνου.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης