Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 22/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
22/04/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 22/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-4-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7388

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Μεγάλη Δευτέρα 22-4-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα προμήθειας εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς και τοποθέτησης στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
3. Έγκριση υπογραφής μνημόνιο συνεργασίας με ΥΠ.ΠΟ.Α – Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας για την εκτέλεση του υπό έργο 2 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» της πράξης «Αστική Ανάπλαση εντός ιστορικού κέντρου πόλεως Ναυπάκτου» κωδικό ΟΠΣ 5010529. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του Έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων στην Π.Ε.Ο. 48η”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε (τακτοποιητικός) του έργου: “Αναπλάσεις και Οδοποιία Δ.Ε. Αποδοτίας και Πυλήνης”. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»-συμπλήρωση της αριθ.105/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. (εισηγητής κ. Φράγκος)
7. Έκδοση απόφασης περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος. (εισηγητής κ. Φράγκος)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κανέλλος Χαράλαμπος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.