Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 25/4/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
25/04/2019 - 12:30
Παρατηρήσεις: 

Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 25/4/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυριδούλα
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 25-4-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 7799

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Κατεπείγουσα Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε, την Μ. Πέμπτη 25-4-2019 και ώρα 12:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37), για να συνεδριάσουμε σε Κατεπείγουσα συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες της υπηρεσίας.
2. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 για τις ανάγκες υπηρεσίας.
3. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών έτους 2019 με συνοπτικό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (21/2019) και καθορισμός των όρων του διαγωνισμού.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λουκόπουλος Παναγιώτης