Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 15/5/2019

Ημ/νία Τέλεσης: 
15/05/2019 - 18:00
Παρατηρήσεις: 

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 15/5/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143-160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 10-5-2019
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 8513

ΠΡΟΣ
1. κ. κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γαυρολίμνης

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Τετάρτη 15-5-2019 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Τ.Ν.Ε. υποέργου ‘’Επέκταση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ναυπάκτου’’ και χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας έργου. (εισηγητής κ. Κονίδας)
2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Μειωτικού και Τακτοποιητικού του 1ου υποέργου «Χάραξη – δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών στην Ορεινή Ναυπακτία» της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Νεοχωρίου, Αχλαδόκαστρου, Αράχωβας». (εισηγητής κ. Καρακώστας)
4. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, ΣΑΕΠ-001 του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 441.000€ και εγγραφή του έργο στο ΤΠ 2019 και προϋπολογισμό 2019 του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
5. Επανεξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου-εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν οικοπέδου (περιφραγμένο) στην Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Υποβολή πρότασης για ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε) σε σχολικές μονάδες Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας εκπ/σης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Καθορισμός του αριθμού των ασκούμενων μαθητευόμενων του προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Αποδοχή – Κατανομή ποσού 69.260,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, (β΄ κατανομή) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτ/θμιας & Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Αποδοχή αίτησης κ. Πολιτόπουλου Χρήστου καταβολής αποζημίωσης υπέρ Δήμου Ναυπακτίας λόγω προσκύρωσης. (εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Αποδοχή χρημ/σης ποσού 713.100,00 € από επιχορήγηση ΥΠΕΣ, για το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & διάθεση του ποσού αυτού για την υλοποίηση έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
12. Εισηγητική έκθεση Α΄ τριμήνου του έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
13. Εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος της Τοπικής Κοινότητας Γαβρολίμνης Δ.Ε Χάλκειας και καθορισμός του χρονικού διαστήματος εκμίσθωσης. (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
14. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους (εισηγητής κ. Κωστογιάννης)
15. Έγκριση λύσης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «Προβάλλω τη Ναυπακτία» & Δήμου Ναυπακτίας. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
16. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Ναυπακτίας (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)
17. Διακοπή της φιλοξενίας παιδιού από τους δημοτικούς Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (εισηγητής κ. Σιαμαντάς)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κανέλλος Χαράλαμπος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπ. Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.